FURUBORG

Bläckbild äger och sköter även en mindre hyresfastighet Furuborg som ligger på Hotellvägen 9 i Skälderviken.
Det är också adressen för Bläckbild och där jag bor.
Stacks Image 13